4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

สวรส.-สกสว. จับมือหารือแนวทางขับเคลื่อนวิจัยระบบสุขภาพของประเทศในอนาคต พร้อมจัดระบบบริหารงบวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ สวรส. ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สวรส. คุณธีรธัช กันตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวรส. ทพ.จเร วิชาไทย คุณบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ผู้จัดการงานวิจัย และคุณวิทพงศ์ สินสูงสุด หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. และผู้บริหาร สกสว. เพื่อหารือกรอบการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในประเด็นการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ และขอบเขตการวิจัยในบทบาทของหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU) ด้านสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2566 ณ ห้องประชุม 1 สกสว. อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์  

          สำหรับการดำเนินงานของ สวรส. อยู่ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

          ช่วงหนึ่งของการหารือร่วมกัน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวว่า สวรส.มีความมุ่งมั่นที่จะจัดทัพ จัดระบบให้เกิดการทำงานบูรณาการกันเป็นเครือข่าย ไม่ทับซ้อนกันในการทำงาน โดยอาจมีการพัฒนากลไกให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือหารือกันก่อน เพื่อลดโอกาสของการทำงานที่ทับซ้อนกัน โดยเร็วๆ นี้ สวรส. จะมีการจัดประชุมกับเครือข่ายวิจัยภายในกระทรวงสาธารณสุข, PMU ที่มีการสนับสนุนทุนวิจัยด้านสุขภาพ เช่น สถาบันวัคซีน ฯลฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รู้เขา-รู้เรา และนำไปสู่การวางแผนการทำงานเชื่อมโยงกัน หนุนเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สวรส. พร้อมที่จะเป็น Focal Point ด้านวิจัยระบบสุขภาพของประเทศ และจะพยายามสร้างเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนช่วยกันออกแบบการพัฒนางานวิจัยที่สามารถยกระดับความั่นคงด้านสุขภาพของประเทศได้ในอนาคต  

รูปภาพเพิ่มเติม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้