4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

24.11.2023
391 Views

สวรส. ตั้งทีม HSIU หน่วยจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการตัดสินทางนโยบายแบบใหม่ ร่วมติดตามสถานการณ์ถ่ายโอนฯ พร้อมหนุนงานวิชาการ เคลื่อนทันการแก้ปัญหา-พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพปฐมภูมิเกิดประโยชน์สูงสุด

จากสถานการณ์การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ณ วันนี้นับเวลาได้กว่า 1 ปีเต็มที่การถ่ายโอนได้มีการดำเนินการ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยคณะทำงาน Health System Intelligent Unit (HSIU) หน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพ : กรณีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ได้มีการติดตามสถานการณ์การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ทั้งนี้เพื่อการวางกลยุทธ์สร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะทำงาน HSIU ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2566 ขึ้น โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ สวรส. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน HSIU อาทิ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สวรส., นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายธนา ยันตรโกวิท อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย ฯลฯ ร่วมประชุม ณ ห้องกินรี 2 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.
16.11.2023
260 Views

สวรส. และทีมจีโนมิกส์ประเทศไทย ศึกษาดูงานด้านจีโนมิกส์ สิงคโปร์ เตรียมพัฒนาแนวทางใช้ 'ข้อมูลพันธุกรรม' เพื่อประโยชน์วิจัย-วินิจฉัยรักษาในประเทศ

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะทำงานร่างนโยบายการขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ และ ทพ.จเร วิชาไทย, นส.บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ, ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.ศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยประสานงานกลาง Precision Health Research Singapore (PRECISE) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานกับทุกภาคส่วนราชการและขับเคลื่อนแผน National Precision Medicine Strategic plan ที่มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลพันธุกรรมชาวสิงคโปร์ อันจะนำไปสู่การให้บริการด้วยการแพทย์แม่นยำในระบบสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. 2566 ณ สาธารณรัฐประเทศสิงคโปร์
16.11.2023
261 Views

สวรส. หนุนกลไกประเมินเพื่อการพัฒนาองค์กร พร้อมยกระดับประสิทธิภาพระบบวิจัย สร้างการเปลี่ยนแปลง

เครือข่ายหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยของประเทศ (Program Management Unit: PMU) นำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)” เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินเชิงกระบวนการ และข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละ PMU ตลอดจนร่วมออกแบบแนวทางการใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาระบบการวิจัย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ
13.11.2023
435 Views

สวรส. ระดมเครือข่ายวิจัยของประเทศ บูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาด้วยวิจัยระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์แท้จริง

บทบาทหนึ่งของงานวิจัยมีความสำคัญต่อการกำหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศให้เกิดทิศทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันแหล่งทุนวิจัยมีหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เช่น แหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรรม (ววน.) ทุนวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ทุนวิจัยจากต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาอาจมีลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการและฐานข้อมูลกลาง เกิดความซ้ำซ้อน ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอาจมีทิศทางที่กระจัดกระจายและพลังความรู้อาจลดทอนลงจากการทำงานแบบแยกส่วนออกจากกัน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้