4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

สวรส. จัดเวทีพัฒนาศักยภาพกรรมการจริยธรรมด้านสังคม หนุนเสริมหลักการเข้มแข็ง-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อคุ้มครองอาสาสมัครวิจัยปลอดภัย ผลวิจัยเชื่อถือได้ ถูกหลักจริยธรรม

          การทำวิจัยในมนุษย์ถือเป็นข้อต่อสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาการป้องกัน รักษาโรค และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคม แต่การที่ต้องใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทำให้อาสาสมัครวิจัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่ออันตรายจากการวิจัย ดังนั้นการปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบการวิจัยในมนุษย์จึงเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น ตลอดจนส่งผลให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ 

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และมูลนิธิ SIDCER-FERCAP เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ จึงจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมฯ ด้านสังคม ให้สามารถทำหน้าที่ด้วยหลักการ/แนวคิด และความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้อง ซึ่งในการอบรมดังกล่าว มีหัวข้อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกันที่น่าสนใจ อาทิ วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย, ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือประโยชน์ทับซ้อน, การวิจัยในบุคคลเปราะบาง, การวิจัยทางมานุษยวิทยากายภาพและการวิจัยทางโบราณคดี, การวิจัยข้ามวัฒนธรรม, การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน, การวิจัยทางจิตวิทยา จิตเวชศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์, การวิจัยที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง, การวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, การเคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ, ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฯลฯ ทั้งนี้ในการอบรมยังมีการฝึกปฏิบัติในรูปแบบ mock meeting ที่จำลองสถานการณ์และนำกรณีศึกษาของงานวิจัยมาเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งตลอดการอบรมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาร่วมให้ความรู้และเสริมพลังให้ผู้รับการอบรม อาทิ นพ.วิชัย โชควิวัฒน  ศ.ดร.พญ.จันทรา เหล่าถาวร  ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้  ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว  ผศ.ดร.พญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา  รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์ ดร.ณัฏฐ์ธรรมา น้ำฟ้า  รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร  ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ กว่า 40 คน จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมแพทย์ทหารเรือ ฯลฯ ซึ่งจัดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-14 มิ.ย. 2567 ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

รูปภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้