4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

สวรส ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต

          เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมใจต้านทุจริต จิตอาสา รักษาคุณธรรม 

          โดย นางสาวโสภิชา  เล้าเกต หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นำกล่าวรายงานต่อ นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ผอ.สวรส.) ประธานในพิธี ต่อมา นพ.ศุภกิจ ได้กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากร สวรส. โดยเน้นย้ำถึงความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และนึกถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลัก พร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในปีงบประมาณ โดยมีเป้าประสงค์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

1.ประกาศเจตนารมณ์ต่ออต้านทุจริต 
2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
3. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

          เพื่อสร้างสังคมและเป็นแนวทางต่อบุคลากรขององค์กรให้ ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน รวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์ต่อชาติอย่างยั่งยืน

รูปภาพเพิ่มเติม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้