4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

สวรส. ระดมผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาแนวทาง “Implementation Research” ยกระดับวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ระดมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เครือข่าย Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการวิจัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research) โดยในช่วงแรกของของการประชุม มีการนำเสนอข้อมูล Implementation Research: A Scoping Review โดย ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ , Implementation research in the healthy ageing decade โดย Dr.Myo Nyie Aung และ Global Alliance for Chronic Diseases โดย Dr.Morven Roberts ทั้งนี้ในการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย อาทิ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ฯลฯ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 ณ โรงแรมพูลแมน 

          นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สวรส. ได้มีการดำเนินงานวิจัยเชิงระบบ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศจำนวนมาก รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยเพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาในภาวะต่างๆ เช่นในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งการนำข้อมูลจากงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้จริงนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก และเป็นเป้าหมายของหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยทุกแห่ง  ดังนั้นการระดมความคิดเห็นจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ Implementation Research จะเป็นฐานคิดในการวางแผนพัฒนางานวิจัยของ สวรส. ให้สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องต่างๆ การพัฒนาระบบการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ในระบบสุขภาพ ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน 

          ด้าน ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า จากการระดมความคิดเห็น มีหลากหลายปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำ Implementation Research เช่น การคำนึงถึงบริบทของกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ การระดมสหสาขาวิชาชีพมาร่วมดำเนินการ การประเมินผลควบคู่ในทุกขั้นตอน การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ การออกแบบหรือพัฒนางานวิจัยโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น  ทั้งนี้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ สวรส.จะนำไปวางแผนการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเรื่อง Implementation Research โดยจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากงานวิจัยของ สวรส. ด้วยกระบวนการถอดบทเรียนโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินงานอยู่ , โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทุนปี 2567  และโครงการวิจัยที่มีการออกแบบร่วมกันตั้งแต่ต้น เพื่อนำมาพัฒนางาน Implementation Research , พัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไปในเวลาเดียวกัน

รูปภาพเพิ่มเติม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้