ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 191 คน
จำนวนดาวน์โหลด :27ครั้้ง
คู่มือการชะลอไตเสื่อม
นักวิจัย :
ปัฐยาวัชร ปรากฎผล , อรุณี ไชยฤทธิ์ , อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ , กนกพร เทียนคำศรี , ขนิษฐา แสงทอง , วงศ์ทิพารัตน์ มัณยานนท์ , ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล
ปีพิมพ์ :
2564
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
29 เมษายน 2565

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ทั้งจำนวนผู้ป่วยไตเรื้อรัง ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายไต นอกจากนี้ยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ป่วยและครอบครัว ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทย และผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเกิดภาวะล้มละลายจากปัญหาสุขภาพ การชะลอไตเสื่อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูง ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะไตเรื้อรัง การชะลอไตเสื่อมที่ประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นระบบบริการสาธารณสุข ชุมชน สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้ป่วยและครอบครัว คู่มือการชะลอไตเสื่อมเล่มนี้ ใช้เป็นสื่อประกอบโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเขตสุขภาพที่ 4 ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีเนื้อหาหลักที่นำมาจากคู่มืออาสาสมัครประจำครอบครัว กลุ่มดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของกรมสนับสนุนบริการ และคู่มือการจัดการโรคไตเรื้อรัง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยไตเรื้อรังและครอบครัวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จในการชะลอไตเสื่อมต่อไป


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5559

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้