ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 74 คน
การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านยาแห่งชาติ (ระยะที่ 1)
นักวิจัย :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล , นิลวรรณ อยู่ภักดี , นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ,
ปีพิมพ์ :
2567
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
26 เมษายน 2567

รายจ่ายด้านยาเป็นสัดส่วนสำคัญในระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของทุกประเทศ การติดตามรายจ่ายด้านยาอย่างต่อเนื่องเป็นเป้าหมายของการวิจัยนี้ การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านยาแห่งชาติ (ระยะที่ 1) ออกแบบสำหรับการดำเนิน การวิเคราะห์รายจ่ายด้านยาและการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านยาของประเทศไทยที่ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารยาระดับประเทศที่สามารถทำได้อย่างกึ่งอัตโนมัติ ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศและประเทศไทย สัมภาษณ์เชิงลึก/ประชุมกลุ่มกับผู้มีประสบการณ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลระบบยาของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สืบค้นได้เอกสารวิชาการนานาชาติ และเอกสารวิชาการภายในประเทศ 22 การศึกษา ให้ทิศทางที่ชัดเจนในการทำแพลตฟอร์มระบบการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านยาระดับประเทศในด้านการกำหนดราคาเป็น 4 ระดับ คือ ราคาผู้ผลิต ราคาขายจากผู้ผลิตสู่ผู้กระจายยา ราคาที่องค์กรหลักประกันสุขภาพเป็นผู้จ่าย และราคายาที่ผู้บริโภคเป็นผู้จ่าย ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก/ประชุมกลุ่มกับผู้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของการได้มาของราคาและปริมาณยาทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (ทั้งยาทั่วไป และวัตถุเสพติด) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) โรงพยาบาลราชวิถี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) บริษัทเอกชน และนักวิจัยระบบบัญชีรายจ่ายด้านยาและด้านรหัสยา ให้ผลการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานด้านยาเป็นขั้นเริ่มต้นการผลิตยาหรือนำเข้ายา ขั้นผู้จัดจำหน่าย/ผู้กระจายยาขั้นผู้ค้าส่ง และขั้นผู้สั่งยา/ผู้ขายยา ผลการวิจัยระยะที่ 1 จะเป็นวิธีทำงานเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการกระจายงบประมาณอย่างต่อเนื่องต่อไป


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6057

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้