ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 154 คน
การจัดทำระบบฐานข้อมูลและทดลองใช้เครื่องมือมาตรฐาน รายงานต้นทุน (Standard Cost Report) ของสถานพยาบาลในพื้นที่นำร่อง
นักวิจัย :
ไอลดา สุขนาค , ครรชิต สุขนาค ,
ปีพิมพ์ :
2567
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
28 มีนาคม 2567

โครงการนี้ดำเนินการตามข้อเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนความเพียงพอและความยั่งยืนของงบประมาณ เป็นการปรับปรุงการจัดทำบัญชีต้นทุนสถานพยาบาล เป็นมาตรการ Prerequisite ระยะสั้นของคณะทำงานขับเคลื่อนความเพียงพอและความยั่งยืนของงบประมาณภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดที่ 1 ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกระบวนการนำไปใช้เป็นรูปแบบการรายงานข้อมูลต้นทุนของสถานพยาบาลที่กำหนดหรือปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศได้ การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเป็นการทดลองใช้รายงานต้นทุนบริการในพื้นที่นำร่อง เพื่อทดสอบระบบ Platform ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำไปใช้ในพื้นที่นำร่อง รวมถึงปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ก่อนการพัฒนาเพื่อนำไปขยายผลใช้ในระดับประเทศ โดยมีการดำเนินงานประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1. จัดทำ Platform ระบบฐานข้อมูลและคู่มือมาตรฐานรายงานต้นทุน (Standard Cost Report) ของสถานพยาบาล ส่วนที่ 2. ประสานงานสถานพยาบาลผ่านผู้ตรวจราชการของเขตสุขภาพในพื้นที่นำร่องและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Platform และการเข้าถึงฐานข้อมูลต้นทุนบริการจำแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่ผู้เข้าร่วมอบรมสังกัด ส่วนที่ 3. สัมภาษณ์เชิงลึกและ/หรือสนทนากลุ่ม ภายหลังจากการจัดการทดลองใช้ Platform และส่วนที่ 4. การจัดทำฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับทุกประเภทสถานพยาบาล ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการขยายไปสู่การปฏิบัติ สามารถกำหนดให้ทุกสถานพยาบาลในภาครัฐได้ โดยมีลำดับการจัดทำ คือ โรงพยาบาล (รพ.) ที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้เป็นลำดับแรก คือ รพ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับ รพ. สังกัดอื่นนอกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แล้วจึงขยายไปสู่ รพ. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่ รพ. เอกชน จำเป็นต้องใช้การบังคับใช้ผ่านกฎหมาย สำหรับระบบฐานข้อมูลมีระบบการนำเข้าข้อมูล (Import Data) โดยต้นสังกัดสามารถนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลรายงานทางการเงินของทุก รพ. เข้ามาในระบบได้ อย่างไรก็ดีระบบฐานข้อมูลยังมีข้อจำกัดที่ต้องมีรายงานทางการเงินที่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน หรือมีผังบัญชีย่อยที่เหมือนกันดังนั้นการนำเข้าข้อมูลจำเป็นต้องแปลงให้อยู่ในคำจำกัดความและระบบข้อมูลเดียวกันก่อนจึงทำการนำเข้าข้อมูล


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6035

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้