ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 330 คน
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคในช่วงการระบาดเเละหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ในบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย :
วาสินี ชลิศราพงศ์ , สุทัศน์ โชตนะพันธ์ , จริยา ดำรงศักดิ์ , ธัชริทธิ์ ใจผูก , ภัสราภรณ์ นาสา , พัณณิตา ครุฑนาค , พรรณวรท ภูเวียง , แสนสุข เจริญกุล ,
ปีพิมพ์ :
2567
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
19 กุมภาพันธ์ 2567

การส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ถือเป็นปัจจัยที่สามารถนำไปสู่การลดจำนวนการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรและเป็นแบบอย่างในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงการระบาดและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ Analytical Study รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565-31 กันยายน พ.ศ. 2566 ในบุคลากรสาธารณสุข สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 377 คน โดยใช้แบบสอบถาม จากการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 2 เข็ม (วัคซีนปฐมภูมิ) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.8 โดยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 ที่ 4 เข็ม หรือคิดเป็นร้อยละ 44.3 และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 3 คน จากจำนวน 343 คน ด้านความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเอง มาตรการ ค่านิยมในที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ส่วนการปฏิบัติตัวระหว่างการระบาดและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยส่วนใหญ่ยังคงการปฏิบัติตัวในด้านต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงหรือลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงระหว่างการระบาด อย่างไรก็ตาม ควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้และทบทวนความรู้ของบุคลากร การให้ความรู้ที่ถูกต้องหรือสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 มากขึ้นในบุคลากรสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงและเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6013

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้