ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 305 คน
การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่เชื้อไวรัสซิกา เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ (ปีที่ 3)
นักวิจัย :
เผด็จ สิริยะเสถียร , ไกรศักดิ์ เกษร , อัจฉรา ภูมี ,
ปีพิมพ์ :
2566
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
14 พฤศจิกายน 2566

โรคไข้ซิกาเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสที่นำโดยแมลงที่เกิดการอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ซึ่งไวรัสจะถูกส่งผ่านไปยังมนุษย์โดยผ่านการกัดของยุง ซึ่งไม่นานมานี้ไวรัสซิกาได้พบอุบัติใหม่ขึ้นในประเทศไทยและพบอีกหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาที่เฉพาะ ดังนั้นการควบคุมการเกิดโรคที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเพียงการควบคุมแมลงพาหะ อีกทั้งเพื่อเข้าใจวงจรการแพร่กระจายของไวรัส ยุงและคน การศึกษานี้จึงต้องการเสนอดังนี้ 1) ข้อมูลอัตราการติดเชื้อไวรัสซิกาในยุงในแต่ละฤดูกาลเพื่อทำนายการระบาดของโรค และข้อมูลไวรัสชิคุนกุนยาในยุงจากแหล่งระบาดในกรุงเทพมหานคร และ 2) พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลของไวรัสซิกาในยุงที่พบในประเทศไทย จากการศึกษา ตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสซิกาและชิคุนกุนยาในตัวอย่างยุงที่เก็บจากแหล่งระบาด 4 จังหวัดที่เสนอไว้ด้วยวิธี hn-RT-PCR จำนวนที่น้อยมาก อย่างไรก็ตามสามารถตรวจพบไวรัสชิคุนกุนยาในแหล่งระบาดของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้ทำการศึกษา whole genome sequence จากตัวอย่างยุงในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสซิกา Zika-RT-LAMP (SYBR) ที่มีความจำเพาะและความไวต่อไวรัสซิกาในยุง โดยตรวจได้ความเข้มข้นต่ำสุดที่ 10-6 ffu/ml และไม่เกิดการจับกับไวรัสชนิดอื่นในกลุ่มอาร์โบไวรัส นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลโรคไข้เลือดออกเป็นข้อมูลต้นแบบในการทดสอบกับแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นได้ดี โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ซึ่งอยู่ในรูปแบบของออนโทโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลของอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำมาใช้ร่วมกันในการป้องกัน ควบคุมและการทำนายการระบาดของไวรัสซิกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5965

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้