ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 356 คน
รายงานประจำปี 2565 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
นักวิจัย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,
ปีพิมพ์ :
2566
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
14 พฤศจิกายน 2566

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีการดำเนินงานครบรอบ 30 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีที่โลกและประเทศไทยได้มีการปรับตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะระบบสาธารณสุขภายหลังผลกระทบของภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ในประเทศไทยเองยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศครั้งสำคัญจากการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสถานการณ์ที่ผ่านมา สวรส. มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนจากผลงานวิจัยของ สวรส. ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (แผนด้าน ววน.) สวรส. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขอย่างชัดเจน ทั้งการประเมินระบบบริการในด้านต่างๆ เพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น การจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โครงการโควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา (COVID-19) การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิในสังคมปกติวิถีใหม่ การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของระบบการจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการในระบบการจ้างงานและการประกันสุขภาพ การพัฒนาข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการของกองทุนประกันสุขภาพในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตั้งและพัฒนาระบบการตรวจลำดับสารพันธุกรรมให้แก่ผู้ป่วยโรคพันธุกรรม โรคหายากและพิการ โครงการนำร่องการวิจัยสำหรับจีโนมิกส์ประเทศไทย : การศึกษาข้อมูลรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทย เป็นต้น สวรส. ขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายวิชาการ หน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของ สวรส. ในการสร้างและขับเคลื่อนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทยไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5966

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้