ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 1396 คน
การทบทวนและจัดทำข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
นักวิจัย :
รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง , สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล , ฉัตรวลี เมธาสถิตย์สุข , กษมา ปัดทุม , ธนวรรธน์ จาดศรี ,
ปีพิมพ์ :
2566
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
18 กันยายน 2566

จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการ ถ่ายทอดการขับเคลื่อนนโยบายสู่บุคลากร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) มีหน่วยงานขับเคลื่อนแบ่งเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 16 หน่วยงาน ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานจัดตั้งภายใน จำนวน 17 หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและประเด็นเชิงนโยบายต่างๆ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง สป.สธ. ในปัจจุบัน ซึ่งบางส่วนอาจมีความคล้ายคลึงกับบทบาทของหน่วยงานที่มีการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่เดิม หรืออาจมีความไม่ชัดเจน ขณะที่ในบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย ทำให้การทำงานของบางหน่วยงานจัดตั้งภายในบางส่วนอาจมีความไม่สอดคล้องกับที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์บทบาทและโครงสร้างหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำไปสู่ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานปลัดฯ โดยแบ่งเป็น ราชการส่วนกลางขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 หน่วยงาน ราชการส่วนกลาง จำนวน 15 หน่วยงาน ราชการส่วนกลางตั้งในภูมิภาค จำนวน 1 หน่วยงาน ราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 2 หน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน จำนวน 5 หน่วยงาน ข้อเสนอให้แยกเป็นหน่วยงานอิสระ จำนวน 1 หน่วยงาน และยุบหน่วยงาน จำนวน 1 หน่วยงาน นอกจากนี้ เสนอให้มีการวิเคราะห์บริบทและบทบาทของหน่วยงานภายใต้โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและหน่วยงานต่างๆ สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจตามบริบทในช่วงเวลานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินหน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายในทุกปี เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงานตามบริบทของสำนักงานปลัดฯ


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5923

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้