ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ชื่อเรื่อง
หมวดหมู่
ประเภทไฟล์
วันที่
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
10.06.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มระบบบัญชีข้อมูลของ สวรส. ด้วยระบบ CKAN Open-D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
10.06.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ครั้ง
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิด “เปิดตัวคณะทำงานว่าด้วยสุขภาพผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (MHWG)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
04.06.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
20.05.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
373 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
16.05.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
380 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
14.05.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
382 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถังขยะสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
13.05.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
398 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
13.05.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
395 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
30.04.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
394 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
05.04.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
390 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
02.04.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
377 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทานพร้อมชุดผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
29.03.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
369 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
28.03.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
396 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
26.03.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
388 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม Genomics Thailand : 5 ปี แห่งการขับเคลื่อนสู่บริการการแพทย์แม่นยำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
11.03.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
389 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ผลงานวิจัยและการให้บริการ Genomics Thailand : 5 ปี แห่งการขับเคลื่อนสู่บริการการแพทย์แม่นยำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
11.03.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
396 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูเคาน์เตอร์ จำนวน ๔ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
29.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
398 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมส่วนสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
29.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
392 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
23.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
395 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย สวรส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
23.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
399 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
12.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
378 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลำโพงเคลื่อนที่แบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
12.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
381 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถมินิบัสปรับอากาศ สำหรับร่วมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ “HSRI CSR & Team Building” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
09.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
392 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
08.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
383 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สคม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
05.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
397 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดชั้นหนังสือ (จัดทำต้นฉบับ Artwork) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
05.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
409 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสิทธิ์ใช้ชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
02.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
406 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ (บอร์ดไม้ก๊อก) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
02.02.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
409 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารงานบุคคล B-Plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
31.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
406 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
29.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
404 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
25.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
397 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
19.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
371 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตสื่อนิทรรศการแนะนำองค์กรเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
16.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
395 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
09.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
397 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
05.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
376 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดทำเงินเดือนและค่าจ้าง (Payroll) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
04.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
390 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้จัดงานพระราชพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
02.01.2024
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
405 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อวีดิทัศน์สื่อสารองค์กร ชุด TO BE BETTER HSRI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
28.12.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
376 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
20.12.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
379 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพัสดุและพื้นสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
20.12.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
387 ครั้ง
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
19.12.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
380 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเบอร์ภายในระบบ Cloud PBX เพิ่มเติมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
18.12.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
387 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ สคม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
14.12.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
389 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อแจ็คเกตสำหรับการประกาศเจตนารมณ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
14.12.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
370 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
04.12.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
391 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
24.11.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
382 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
16.11.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
371 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
15.11.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
374 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
13.11.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
392 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
08.11.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
384 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
01.11.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
376 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบติดตามโครงการวิจัย (MMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
30.10.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
394 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ของ สคม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
27.10.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
382 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย ของ สคม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
27.10.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
372 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้ระบบ Cloud PBX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
27.10.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
376 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถตู้ พร้อมคนขับสำหรับร่วมโครงการ Retreat “To Be Better HSRI” สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
26.10.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝากเก็บเอกสาร สำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทไฟล์
วันที่
29.09.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5 ครั้ง
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้