ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขฉบับแรกที่ตีพิมพ์เป็นฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 ใช้ชื่อว่า “วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research Journal)”

ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์ไว้ว่า “เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิจัยระบบสาธารณสุข และเผยแพร่ผลการวิจัยที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อคิดเห็นของผู้ที่สนใจในการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ”

วารสารฯฉบับแรกประกอบด้วยบทความต่างๆเกี่ยวกับการวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในขณะนั้น) เป็นบรรณาธิการบริหาร และมี นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เป็นบรรณาธิการวิชาการ มีการออกวารสารฯเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

 ในปีที่ ๒ ได้มีการเริ่มใช้ ISSN (International Standard Serial Number ) หรือเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร คือ ISSN 0858-9437 ตั้งแต่ฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 1 และได้มีการปรับวัตถุประสงค์เป็น “เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระบบสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวกับการวิจัยระบบสาธารณสุขและการพัฒนาสาธารณสุข รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ” ได้มีการออกวารสารโดยสม่ำเสมอจนถึงฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นบรรณาธิการในวาระต่างๆ เช่น นพ.อำพล จินดาวัฒนะ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นางสาวเพ็ญจันทร์ ประดับมุข นพ.อนุวัตร ศุภชุติกุล รศ.นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม และ ศ.นพ.ธีระ รามสูต หลังจากนั้น ได้หยุดผลิตและว่างเว้นไปถึงเกือบ 9 ปี

ต่อมาจึงได้เริ่มออกวารสารอีกครั้งในสมัยที่ นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยใช้ ISSN เดิม ฉบับแรกในสมัยนั้นเป็นฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2550 โดยใช้ชื่อว่า “วารสารระบบสาธารณสุข (Journal of Health Systems) และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้กรุณาเขียนบทบรรณาธิการ ชื่อเรื่อง การสื่อสารคือหัวใจของระบบ ให้เป็นปฐมฤกษ์ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วย ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ดร.อัมมาร สยามวาลา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล และที่ได้ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษา เช่น นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ พญ.มยุรา กุสุมภ์ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ และ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ทั้งนี้ มี นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล เป็นบรรณาธิการ หลังจากฉบับแรกในการเริ่มผลิตใหม่นี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข (Journal of Health Systems Research)” และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

    ในปีพ.ศ.2555 ได้มีการวางแผนปรับปรุงรูปแบบวารสารวิจัยระบบสาธารณสุขจากรูปเล่มที่ตีพิมพ์ลงบนหน้ากระดาษ เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เพื่อสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อน วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขฉบับแรกที่เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ในระบบออนไลน์คือฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยยังคงออกเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้